ONE OF THE BEST ARMY SUPPORT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รอง ผบ.บชร.2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตรายได้ฯ ณ บริเวณจุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปเพาะพันธุ์แจกจ่ายให้กับราษฎร และเกษตรกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปเพาะพันธุ์แจกจ่ายให้กับราษฎร และเกษตรกร

    #สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากการที่ศูนย์การประสานงานการปฏิบัติที่ 4 ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านไว้ปลูกกินเองลดค่าใช่จ่ายภายในครัวเรือน นั้น. . . อ่านต่อ

► สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

► สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร. . . อ่านต่อบทเพลง “สยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ”

บทเพลง “ดุจดังสายฟ้า”

บทเพลง”สดุจดีจอมราชา”

สื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์

Currently Playing

แอนิเมชั่นในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง พระสีหพ่าห์พาทัวร์ บชร 2

แอนิเมชั่นในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง พระสีหพ่าห์พาทัวร์ บชร 2

แอนิเมชั่นในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง พระสีหพ่าห์พาทัวร์ บชร 2

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี บชร.2 (วันสถาปนา บชร.2 ปี61)

สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี บชร.2 (วันสถาปนา บชร.2 ปี61)

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
วีดีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2

วีดีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
วีดีทัศน์ สังเกตการณ์การทดสอบ อจย.บชร.3 และทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561

วีดีทัศน์ สังเกตการณ์การทดสอบ อจย.บชร.3 และทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
ภารกิจ การจัด บชร.๒/๒๕๖๑ (Ver.ขับเสภา) HD

ภารกิจ การจัด บชร.๒/๒๕๖๑ (Ver.ขับเสภา) HD

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
การฝึกเป็นหน่วยกองพัน (ฝึกปฏิบัติการเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง )ประจำปี 2561 บชร.๒

การฝึกเป็นหน่วยกองพัน (ฝึกปฏิบัติการเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง )ประจำปี 2561 บชร.๒

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
MV อุ่นไอรัก คลายความหนาว โดย บชร 2

MV อุ่นไอรัก คลายความหนาว โดย บชร 2

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
ประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก บชร2 วันกองทัพไทย

ประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก บชร2 วันกองทัพไทย

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
ภารกิจ การจัด บชร.๒/๒๕๖๑ (Ver.ขับเสภา)

ภารกิจ การจัด บชร.๒/๒๕๖๑ (Ver.ขับเสภา)

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
ครั้งหนึ่งในชีวิต (ทหารกองประจำการ) วันกองทัพไทย เวอร์ชั่น พลทหาร

ครั้งหนึ่งในชีวิต (ทหารกองประจำการ) วันกองทัพไทย เวอร์ชั่น พลทหาร

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
ขับเสภา เนื่องในวันกองทัพไทย (อำนวยการแสดงโดย พลตรี เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒)

ขับเสภา เนื่องในวันกองทัพไทย (อำนวยการแสดงโดย พลตรี เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒)

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
การประกวดอาหารเจ้าหน้าที่สูทกรรม บชร.๒

การประกวดอาหารเจ้าหน้าที่สูทกรรม บชร.๒

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
พิธีรับธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

พิธีรับธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
การฝึกตามหน้าที่ และวิชาทหารทั่วไปประจำปี 2560 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

การฝึกตามหน้าที่ และวิชาทหารทั่วไปประจำปี 2560 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
วีดิทัศน์ ชีวประวัติ พล.อ. สุรพล บรรณกิจโศภณ อดีต ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ลำดับที่ ๓

วีดิทัศน์ ชีวประวัติ พล.อ. สุรพล บรรณกิจโศภณ อดีต ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ลำดับที่ ๓

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
พระสีหพ่าห์ สัญลักษณ์หน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2

พระสีหพ่าห์ สัญลักษณ์หน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒
กิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กองทัพภาคที่ 2 ครั้งที่ 1-2

กิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กองทัพภาคที่ 2 ครั้งที่ 1-2

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒

เรื่องล่าสุด

Page 1 of 61 1 2 61