ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2564

1 Mins read

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงถึงระดับกองพัน และข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ ภายในค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก 18 มกราคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และความเสียสละของบรรพบุรุษ ที่ได้สละชีวิตเพื่อเอกราชของชาติและปกป้องผืนแผ่นดินไทย ย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาชาติบ้านเมือง พิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงตลอดไป
💂ในการนี้ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เเละผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประกอบพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 
#กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
#กองทัพภาคที่ 2
#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565

1 Mins read
#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก วิทยา สระแกทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2(2) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565 ณ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *