ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยพัน.ขส.22 บชร.2 รับการตรวจเยี่ยมจาก รอง ผบ.บชร.2 พร้อมคณะกรรมการ รับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก

1 Mins read

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2  โดยกองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับการตรวจเยี่ยมจาก รองผู้บัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะกรรมการ รับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี 2563  ตามโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด” (ครั้งที่ 1 ) โดยมี ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 22 พร้อมกำลังพลภายในหน่วย ให้การต้อนรับและรับตรวจฯ  ในการนี้ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้ตรวจความพร้อมของหน่วยในทุกด้าน ตามนโยบายของกองทัพบก พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้แก่หน่วย เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อกำลังพลและหน่วยงานสืบไป เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *