ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการ

1 Mins read

💂‍♂️🇹🇭กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการ
💚🇹🇭เป็นแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้หน่วยทหารทั้งสามเหล่าทัพได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของกองทัพบก เป็นหน่วยนำร่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน จำนวน 5 หน่วย
📌🇹🇭สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นหน่วยนำร่องในการดำเนินการ
🏆👷มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังพล โดยการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมความรู้แก่กำลังพลทหารกองประจำการของกองทัพบกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศหลังจากปลดประจำการต่อไป

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565

1 Mins read
#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก วิทยา สระแกทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2(2) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565 ณ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *