ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบ

กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการ

1 Mins read

🇹🇭กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการ
🇹🇭เป็นแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้หน่วยทหารทั้งสามเหล่าทัพได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของกองทัพบก เป็นหน่วยนำร่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน จำนวน 5 หน่วย
🇹🇭สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นหน่วยนำร่องในการดำเนินการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังพล โดยการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมความรู้แก่กำลังพลทหารกองประจำการของกองทัพบกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศหลังจากปลดประจำการต่อไป

Related posts
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ บชร.2 เรื่องแจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ. ) ประจำปี 2565

1 Mins read
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2565

1 Mins read
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตามที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ  2565 จำนวน 6 อัตรา นั้น กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้  
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ กองบัญชาการช่วยรบที่2 เรื่องรับสมัครพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2565 จำนวน 6 อัตรา

1 Mins read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *