สรุปผลการปฏิบัติงานไม่มีหมวดหมู่

บชร.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๑ – เม.ย.๖๒ ประจำปี 2562

1 Mins read
Related posts
ไม่มีหมวดหมู่

การตรวจเยี่ยม บชร.2 ปีงบประมาณ 2565 โดย ผช.ผบ.ทบ.

1 Mins read

สรุปผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ปี บชร.2

1 Mins read
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง บชร.2

1 Mins read
เ มื่อวันที่ 1 ก.ค.64 พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก รอง มทภ.2(2) ตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง ของ บชร.2 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการเก็บรักษา สป. , การเบิก – จ่ายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *