ข่าวเด่น บชร.2

บชร.2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

1 Mins read

26 ก.ค. 62 เวลา 0930 ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ณ หน้า บก.บชร.2