ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

1 Mins read

พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และ คุณก่องกัญจน์ พุทธาศรี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 430 ทุน โดยมีวิธีการมอบทุนฯ เป็นแบบ New Normal ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แบ่งออกเป็น 5 วิธี 1. พิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์2. ส่งมอบให้กับ ผู้บังคับกองพัน/ผบ.ร้อย หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ไปมอบให้กับบุตรกำลังของหน่วยขึ้นตรง3. มอบทุนการศึกษา ตามบ้านพักราชการ4. กำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย มาลงทะเบียนรับทุนการศึกษาของบุตร กับเจ้าหน้าที่สวัสดิการของหน่วย แล้วนำไปมอบให้กับบุตรที่บ้าน5. กำลังพลที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่หน่วย จะได้รับเงินทุนการศึกษาของบุตร ผ่านระบบการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีกำลังพลทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความแออัด ลดจำนวนคน ในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของ COVID-19 ซึ่งผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้เน้นย้ำต่อบุตรกำลังพลที่รับทุนให้มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และตั้งใจใฝ่หาความรู้ ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และให้นำทุนที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาให้มากที่สุด (เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564)💞🇹🇭#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน#กองบัญชาการช่วยรบที่2#กองทัพภาคที่2#กองทัพบก+34

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *