ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “
💂‍♀️🇹🇭วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า สโมสรร่วมเริงไชย โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยในปีนี้ ได้จัดกำลังเพียง 1 กองพันสวนสนาม เพื่อป้องกันการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวม 166 นาย พร้อมเชิญธงชัยเฉลิมพลจากกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 และกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ ที่ยังไม่เคยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารบก ทหารอากาศ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกำลังพลที่ร่วมในพิธีทุกนายเปล่งสัจจะวาจาปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความพร้อมเป็นทหารของชาติโดยสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ยึดมั่น และรักษาสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้ต่อธงชัยเฉลิมพลอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นหน้าที่ ที่กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติไปตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติ พร้อมทั้งให้มีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะช่วยกันปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ มีความอดทน มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ประชาชน และปกป้องค้ำจุนประเทศชาติให้มีความมั่นคง เพราะทหารมีหน้าที่พิทักษ์ ปกป้องรักษาแผ่นดิน และบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขสืบไป
Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565

1 Mins read
#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก วิทยา สระแกทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2(2) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565 ณ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *