ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 เตรียมความพร้อม…ต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก รุ่นปี 1/63

1 Mins read

🇹🇭💂‍♂️บชร.2 เตรียมความพร้อม…ต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก 📌🇹🇭เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกของครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 (พัน.สบร.22 บชร.2) และหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 (พัน.ซบร.22 บชร.2)✨🥇เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ ชุดครูฝึกทหารใหม่ต้องเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความรู้ ฟื้นฟูวิชาทหารที่ได้รับการศึกษาไปแล้วตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ พัฒนาขีดความสามารถในการทำหน้าที่เป็นครูทหารใหม่ ปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยทหาร และมีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารใหม่ต่อไป

#กองบัญชาการช่วยรบที่2

#กองทัพภาคที่2

#กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *