ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 เป็นหน่วยเข้ารับการฝึกในส่วนของปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังฯ สนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยใน ทภ.2 ณ หอประชุม พ.ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ผบ.บชร.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

1 Mins read

“บชร.2 ฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศปี63”

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 0900 มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ของกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) กับหน่วยขึ้นตรง ทภ.2 ที่เข้ารับการฝึกทุกหน่วย

บชร.2 เป็นหน่วยเข้ารับการฝึกในส่วนของปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังฯ สนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยใน ทภ.2 โดยจัดตั้งพื้นที่ฝึก ณ หอประชุม พ.ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ผบ.บชร.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

ทั้งนี้ ตามที่กองทัพบก กำหนดให้ทุกกองทัพภาค จัดการฝึกซักซ้อม ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563 นั้น กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดการฝึก ห้วงวันที่ 20-24 ก.ค.63 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ แผนปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และแผนประกอบอื่นๆ อีกทั้งเพื่อพัฒนาแนวความคิดในการจัดการฝึกให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสามารถตอบสนองภารกิจ และนโยบายในการปฏิบัติการทางทหารที่ได้รับมอบ

ทั้งนี้ ผบ.บชร.2 ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล ทุกนาย มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ในการดำเนินการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมาย อันจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทัพบก รวมทั้งทดสอบระบบการส่งกำลังบำรุงในการสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ และนำข้อมูลที่ได้จากการฝึกไปพัฒนาต่อไป

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565

1 Mins read
#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก วิทยา สระแกทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2(2) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565 ณ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *