ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ได้เตรียมความพร้อมในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งของหน่วย เป็นการเตรียมให้มีความพร้อมสำหรับปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย ห้วง 19-25 ก.ค.63

1 Mins read

กองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ประจำปี 2563 ห้วง 19 – 25 ก.ค.63 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรบของหน่วย เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ เกิดความมั่นใจว่าหน่วยของตนมีความพร้อมรบ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึกศึกษา และแผนการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้วย โดยกำหนดให้ทุกหน่วยในกองทัพภาคที่ 2 จัดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบเป็นประจำทุกปี
ในส่วนของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้เตรียมความพร้อมในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งของหน่วย เป็นการเตรียมให้มีความพร้อมสำหรับปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนในภารกิจเมื่อได้รับคำสั่ง

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *