ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สาย พลาธิการ ประจำปีงบประมาณ2563 ของหน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
Related posts
ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปักเครื่องหมายเหล่าไหม ฯ

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปัก
ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคางานจ้างทำเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหารและป้ายชื่อชุดฝึก (ป้ายชื่อติดเครื่องแบบฝึก)

1 Mins read
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหารฯดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *