เผยแพร่ราคากลาง

ประกาศประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สาย พลาธิการ สนับสนุน กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่3

1 Mins read
Related posts
เผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างทำเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหารและป้ายชื่อชุดฝึก (ป้ายชื่อติดเครื่องแบบฝึก)

1 Mins read
ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1 Mins read
แบบ-บก.06ปปช.ดาวน์โหลด
ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

1 Mins read
บัญชีราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมความปลอดภัย-คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท-5-ระยะที่-2-ฯดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานงานก่อสร้างฯดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *