ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2564

1 Mins read
Related posts
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ(7 ธ.ค.64)

1 Mins read
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

บชร.2 รับสมัครบุคคนพลเรือนชาย และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานราชการชาย จำนวน 1 อัตรา

1 Mins read
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ บชร.2 เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น2 จำนวน 2อัตรา

1 Mins read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *