ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ!! กองบัญชาการช่วยรยที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 64 นี้

1 Mins read
Related posts
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ กองบัญชาการช่วยรบที่2 เรื่องรับสมัครพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2565 จำนวน 6 อัตรา

1 Mins read
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่2 เรื่องแจ้งผลการสอบคัดเลือกบัคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1 Mins read
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ(7 ธ.ค.64)

1 Mins read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *