ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ บชร.2 เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น2 จำนวน 2อัตรา

1 Mins read
Related posts
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่2 เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี66

1 Mins read
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

บชร.2 ประกาศขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2566

1 Mins read
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

บชร.2 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 66

1 Mins read
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วย บชร.2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สก.ทบ. (สนับสนุนหน่วย บชร.2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *