พระสีหพ่าห์

                 พระสีหพ่าห์ เป็นทหารเอกในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ มีรูปกายสีทอง มีศรเป็นอาวุธประจำกาย เป็นผู้มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการส่งเสบียงและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพของพระราม (ซึ่งเป็นตัวเอกในวรรณคดี) จนสามารถเอาชนะในการศึกได้หลายครั้งหลายครา และเป็นกำลังสำคัญในการปราบพญายักษ์ทศกัณฑ์และสถาปนาความสงบให้กับแผ่นดินกรุงลงกาได้สำเร็จ