ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2ตรวจเยี่ยมน้องทหารใหม่ 1/63 ที่เข้าประเมินผลการฝึก

1 Mins read

🇹🇭📌เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63 เวลา 1400 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ในสถานีที่ 3 การใช้อาวุธประจำกาย และสถานีที่ 4 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ซึ่งทุกหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จะต้องดำเนินการฝึกและประเมินผลการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก ทั้งในด้านมาตรฐานการฝึก การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม และสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่จะต้องได้รับจากทางราชการ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็น “ทหารต้นแบบในอนาคต” รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นต่อ กองทัพบก

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *