ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน มว.ซบร.สพ.สน.3 พัน.ซบร.22 บชร.2 สนับสนุนให้กับหน่วยในพื้นที่

1 Mins read

🇹🇭📌เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา บชร.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มว.ซบร.สพ.สน.3 พัน.ซบร.22 บชร.2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมฟังบรรยายสรุปจากหน่วย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการซ่อมบำรุง และร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อสามารถให้การสนับสนุน พล.ม.3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป🇹🇭📌#หน่วยส่งกำลังบำรุงชั้นนำของกองทัพบก#กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 #กองทัพภาคที่ 2#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน


Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *