ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อครัวลายพราง บชร.2 “อบรมความรู้เพิ่มเติม เน้นอร่อย สะอาด ถูกหลักโภชนา เพียงพอ”

1 Mins read

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 หน่วย พัน.นขต.บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 จัดเจ้าหน้าที่ นายสิบสูทกรรมของหน่วย ร่วมโครงการ “อาหารดี ชีวิตมีสุข” โดยวิทยากร จาก รพ.ค่ายสุรนารี ได้อบรมนายสิบสูทกรรมของหน่วยที่เข้ารับการอบรมจำนวน 20 นาย โดยในช่วงเช้า เป็นการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณปริมาณอาหารที่เหมาะสม และในช่วงบ่าย เป็นการสาธิตการประกอบอาหาร และประกวดรสชาติของอาหาร ณ โรงประกอบเลี้ยงของ พัน.สร.22 บชร.2 โดยรายการอาหารที่ใช้ประกวด คือแกงอ่อมไก่ผักรวม หน่วยที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดในการประกอบอาหารครั้งนี้ ได้แก่ พัน.สพ.กระสุน.22 บชร.2 💂💚การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ จนท.สูทกรรมของหน่วยได้รับความรู้เพิ่มเติม และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และนำความรู้นี้ไปสู่การปฏิบัติการประกอบเลี้ยงให้กับหน่วยต้นสังกัดต่อไป
#ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
#กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *