ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผบ.บชร.2 พร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี 2563 เพื่อประเมินวัดระดับคุณภาพชีวิตของกองพันหน่วยขึ้นตรง ทั้ง 5 กองพัน ห้วง 13 – 17 ก.ค.63 นี้ เป็นการตรวจประเมินครั้งที่ 2

1 Mins read

“กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด”

พันเอก จักรพันธ์ ขันมั่น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี 2563 ตามโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด” เพื่อประเมินวัดระดับคุณภาพชีวิตของกองพันหน่วยขึ้นตรง ทั้ง 5 กองพัน (พัน.สบร.22 บชร.2 , พัน.ซบร.22 บชร.2 , พัน.ขส.22 บชร.2 , พัน.สร.22 บชร.2 และ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2)

ห้วง 13 – 17 ก.ค.63 นี้ เป็นการตรวจประเมินครั้งที่ 2 เพื่อที่จะรับทราบข้อปัญหาและได้รับการแก้ไขในการเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผล ในครั้งที่ 1 ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยให้พร้อมกันในทุกๆ ด้าน

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565

1 Mins read
#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก วิทยา สระแกทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2(2) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565 ณ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *