ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 เม.ย.63 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม มว.สห. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ ผบ.บชร.2 ได้เยี่ยมคำนับ ผวจ.ช.ย. เพื่อหารือข้อราชการและประสานงาน กับหน่วยงานของทาง จว. ช.ย.

1 Mins read

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม มว.สห. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ภารกิจ ป้องกัน และเฝ้าระวัง การละเมิดฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการจัดสายตรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ทำการลาดตระเวนเส้นทาง และดูแลความสงบเรียบร้อย ห้ามการชุมนุม หรือกิจกรรมมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้เยี่ยมคำนับ ผวจ.ช.ย. เพื่อหารือและประสานงาน กับหน่วยงานของทางจว. ช.ย. และ ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ มว.สห. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ ลุล่วงไปด้วยดี และเป็นผลรูปธรรมต่อไป

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *