ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมอบรมปฐมนิเทศฯ ผ่านระบบ Zoom “

1 Mins read

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 พ.อ. จักรพันธ์  ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2(1) และ พ.ท.หญิง กมลทิพย์  ขันมั่น  รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.2 ร่วมอบรมปฐมนิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้กับผู้ประสานงานหน่วย และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวระดับหน่วย ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมค็อกพิท บชร.2   โดยมี  พล.ท. อยุทธ์  ศรีวิเศษ   รอง เสธ.ทบ.(1)/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมี คุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. เป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีหน่วย นขต.ทบ. จากทั่วประเทศร่วมอบรม  จำนวน 110 หน่วย

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *