ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

1 Mins read
Related posts
เผยแพร่ราคากลาง

ประกาศประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สาย พลาธิการ สนับสนุน กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่3

1 Mins read
3. แบบ006
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปักเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายสังกัดหน่วยสังกัดทหารและป้ายชุดฝึก (ป้ายชื่อติดเครื่องแบบฝึก)

1 Mins read
เผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างทำเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหารและป้ายชื่อชุดฝึก (ป้ายชื่อติดเครื่องแบบฝึก)

1 Mins read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *