ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งานจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563)

1 Mins read
Related posts
ประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่งานจ้างขนส่งสิ่งอุปกรณ์ โดย ปณท.

1 Mins read
CamScanner 07-25-2565 15.29
ประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปักเครื่องหมายเหล่าไหม, เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหาร และป้ายชื่อชุดฝึก เพื่อสนับสนุน นขต.ทภ.๒ (เฉพาะหน่วยในพื้นที่ จว.น.ม.)

1 Mins read
เผยแพร่แผนจ้างปัก2565-2 เผยแพร่แผนจ้างปัก2565-2
ประกาศแผนจัดหา

เผยแพร่แผนการจัดจ้างปักเครื่องหมายเหล่าไหม ฯ ประจำปีประมาณ ๒๕๖๕

1 Mins read
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปักเครื่องหมายเหล่าไหม ฯ ประจำปีประมาณ ๒๕๖๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *