ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี หน่วย พัน.นขต.บชร.2 , ร้อย.บก.บชร.2 และ ศกร.ฯ ภาค ตอ./น. จำนวน 35 นาย โดยมี เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธาน

1 Mins read

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี หน่วย พัน.นขต.บชร.2 , ร้อย.บก.บชร.2 และ ศกร.ฯ ภาค ตอ./น. จำนวน 35 นาย โดยมี เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมพันตรีเจริญจ้อยทรัพย์ บก.บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

“โครงการทหารพันธุ์ดี” จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่กำลังพลของกองทัพ พร้อมส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย ได้มาตรฐานการนำมาบริโภค และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทหารพันธุ์ดีน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *