ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 1000 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการตรวจความพร้อมรบ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน (ส่วนที่ 1) กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

1 Mins read

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 1000 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการตรวจความพร้อมรบ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน (ส่วนที่ 1) กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 (ศปม.ทภ.2) ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ในขั้นที่ 3 ในการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ณ สนามฝึกกองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *