ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 1000 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และได้ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนนำมาใช้บริการซ่อมแซม ในโครงการ “Army Repaired Delivery”

1 Mins read

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 1000 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และได้ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนนำมาใช้บริการซ่อมแซม ในโครงการ “Army Repaired Delivery” โดย พันเอก ญาณพล บุบผามาลา ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 22 ฯ จัดชุดช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เล็กให้กับประชาชน ที่ชุมชนหนองแก้ช้าง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดบริการในเวลา 0930 – 1600  ซึ่งมีชาวบ้านนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในห้วงที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 และมีความพึงพอใจ ได้ขอบคุณทหารมีที่มีจิตอาสาบริการถึงพื้นที่ชุมชน

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *