ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาตัดผม ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการอบรมในภาคทฤษฎี และสาธิตการตัดผม เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในภาคปฏิบัติอีกด้วย

1 Mins read

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาตัดผม ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการอบรมในภาคทฤษฎี และสาธิตการตัดผม เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในภาคปฏิบัติอีกด้วย เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้กำลังพลไว้ผมสั้นข้างขาว ข้างบนยาวไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร เป็นการฝึกกำลังพลได้เรียนเป็นช่างตัดผม เอาไว้บริการเพื่อนทหารด้วยกันเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมของข้าราชการทหาร และในอนาคตยังสามารถสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย ณ หอประชุมพันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Related posts
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ มาตรา 35

1 Mins read
ไม่มีหมวดหมู่

การตรวจเยี่ยม บชร.2 โดย ผช.ผบ.ทบ.(2)

1 Mins read
สรุปผลการปฏิบัติงานไม่มีหมวดหมู่

สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี บชร.2

1 Mins read


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *