ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2563 เวลา 1000 พ.อ. ฉลองชัย ยาวะโนภาส รอง ผบ.บชร.2 นำกำลังพลข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง บชร.2 พร้อมด้วยครอบครัว ขอน้อมรับพรปีใหม่ 2563 จาก พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 และ คุณศนิภา กาญจนจิตติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.2 และในได้กรุณามอบเสื้อกีฬาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทหารกองประจำการ นขต.บชร.2

1 Mins read

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 1000  พันเอก ฉลองชัย  ยาวะโนภาส รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพลข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วยครอบครัว ขอน้อมรับพรปีใหม่ 2563 จาก พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และ คุณศนิภา กาญจนจิตติ  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563  และในโอกาสเดียวกันได้กรุณามอบเสื้อกีฬาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทหารกองประจำการของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *