ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 (พัน.ซบร.22 บชร.2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด

1 Mins read

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 (พัน.ซบร.22 บชร.2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำนโยบายกองทัพบก มาเน้นย้ำให้ผู้ฝึกได้รับทราบ และมอบแนวทาง การปฏิบัติหน้าที่ การรักษามาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร กำลังพลมีจิตสำนึกในความเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ มีความพร้อมทั้งกำลังและยุทโธปกรณ์ สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับการประสานได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญได้เน้นย้ำในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Related posts
ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปักเครื่องหมายเหล่าไหม, เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหาร และป้ายชื่อชุดฝึก เพื่อสนับสนุน นขต.ทภ.๒ (เฉพาะหน่วยในพื้นที่ จว.น.ม.)

1 Mins read
เผยแพร่แผนจ้างปัก2565-2
ไม่มีหมวดหมู่

บชร.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน

1 Mins read

ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *