ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 (พัน.ซบร.22 บชร.2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด

1 Mins read

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 (พัน.ซบร.22 บชร.2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำนโยบายกองทัพบก มาเน้นย้ำให้ผู้ฝึกได้รับทราบ และมอบแนวทาง การปฏิบัติหน้าที่ การรักษามาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร กำลังพลมีจิตสำนึกในความเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ มีความพร้อมทั้งกำลังและยุทโธปกรณ์ สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับการประสานได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญได้เน้นย้ำในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Related posts
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ มาตรา 35

1 Mins read
ไม่มีหมวดหมู่

การตรวจเยี่ยม บชร.2 โดย ผช.ผบ.ทบ.(2)

1 Mins read
สรุปผลการปฏิบัติงานไม่มีหมวดหมู่

สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี บชร.2

1 Mins read


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *