ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 เวลา 1330 บชร.2 ให้การต้อนรับคณะคณะกรรมการจาก ยศ.ทบ. ในการตรวจสอบการฝึกซักซ้อม ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563 – ทภ.2 ส่วนของ บชร.2

1 Mins read

“บชร.2 รับการตรวจจาก ยศ.ทบ. การฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศปี63”

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 เวลา 1330 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้การต้อนรับคณะคณะกรรมการจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก ในการตรวจสอบการฝึกซักซ้อม ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563 – ทภ.2 ส่วนของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ณ หอประชุม พ.ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2 และ พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 ให้การต้อนรับ

บชร.2 อยู่ในส่วนรับการฝึก ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับ กองกำลังเฉพาะกิจร่วม กองทัพภาคที่ 2 โดยได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก ได้จัดกำลังพลฝึกเป็น 4 ส่วนแยกส่งกำลังบำรุง ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ ได้นำโปรแกรมจำลองการส่งกำลังบำรุง หรือ Logsim มาใช้เป็นเครื่องช่วยฝึก เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเคลื่อนย้ายให้กับหน่วยต่างๆที่จะสามารถจำลองการเคลื่อนย้ายในแผนที่ และประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการทำการยุทธแต่ละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการพิจารณาได้อีกด้วย

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *