ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง

1 Mins read

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง ตามลำดับ
เวลา 0900 ตรวจเยี่ยม พัน.ขส.22 บชร.2
เวลา 1100 ตรวจเยี่ยม พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
มีรายละเอียดการตรวจเยี่ยม ดังนี้

 • สรุปผลงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมแผนงานในอนาคตของหน่วย
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
 • โครงการทหารพันธุ์ดี/โครงการปลูกหญ้าแฝก
 • การดำเนินงานของชุด ชป.กร.(ขุนอาสา)
 • การปลูกต้นไม้ค่ายทหารร่มรื่น และปลูกไม้ดอกหน้าค่าย
 • การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เมื่อ 8 ก.พ.63 จว.น.ม.
 • งานประชาสัมพันธ์ของหน่วย
 • งานอื่นๆ (การสร้างฝายและปลูกต้นไม้)
  หลังจากจบการบรรยายสรุป ได้เยี่ยมชมชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยฯ และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *