ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 1400 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก พิชิตชัย ทองตันไตรย์ ผู้บังคับศูนย์ควบคุมส่งกำลังบำรุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน โรงเรียนพลาธิการทหารบก หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 52

1 Mins read

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 1400 พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก พิชิตชัย ทองตันไตรย์ ผู้บังคับศูนย์ควบคุมส่งกำลังบำรุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน โรงเรียนพลาธิการทหารบก หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 52 พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 61 นาย ศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ การจัดหน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และชมการสาธิตการปฏิบัติงานระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ สป.2,4 และ สป.3 ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ณ หอประชุม พันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *