ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 1000 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของชุดเผชิญเหตุ บชร.2 โดยมีชุดครูฝึกจาก กองร้อยรบพิเศษที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ทำการอบรมชุดเผชิญเหตุ บชร.2 ซึ่งจัดจาก พัน.นขต.บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2

1 Mins read

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 1000 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของชุดเผชิญเหตุ บชร.2 โดยมีชุดครูฝึกจาก กองร้อยรบพิเศษที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ทำการอบรมชุดเผชิญเหตุ บชร.2 ซึ่งจัดจาก พัน.นขต.บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 ซึ่งวันนี้เป็นการสาธิตการปฏิบัติเรื่องเทคนิคการเข้าเคลียร์ห้องอาคาร, การช่วยเหลือตัวประกัน, เทคนิคการเคลื่อนที่ผ่านสิ่งปลูกสร้าง ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สบร.22 บชร.2 ผลการปฏิบัติทำให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและเรียนรู้การทำงานเป็นชุด เกิดทักษะ มีความชำนาญ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับกำลังพลของหน่วยต่อไป

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *