ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ผบ.บชร.2 พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรง บชร.2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการ “ปั่นกินลมชม 2 ค่าย และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ”

1 Mins read

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน  โครงการ “ปั่นกินลมชม 2 ค่าย และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี ปลายทางที่กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ รวมระยะทางไป – กลับ 16 กิโลเมตร และมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย  และสร้างความรักความสามัคคีของกำลังพลภายในหน่วยทหาร