ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ผบ.บชร.2 พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรง บชร.2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการ “ปั่นกินลมชม 2 ค่าย และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ”

1 Mins read

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน  โครงการ “ปั่นกินลมชม 2 ค่าย และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี ปลายทางที่กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ รวมระยะทางไป – กลับ 16 กิโลเมตร และมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย  และสร้างความรักความสามัคคีของกำลังพลภายในหน่วยทหาร

Related posts
ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปักเครื่องหมายเหล่าไหม, เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหาร และป้ายชื่อชุดฝึก เพื่อสนับสนุน นขต.ทภ.๒ (เฉพาะหน่วยในพื้นที่ จว.น.ม.)

1 Mins read
เผยแพร่แผนจ้างปัก2565-2
ไม่มีหมวดหมู่

บชร.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน

1 Mins read

ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *