ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 1400 ผบ.บชร.2 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นางกัญญารัตน์ บุญเอื้อ (ภรรยา นายอำนาจ บุญเอื้อ) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ วันที่ 8 ก.พ. 63

1 Mins read

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 1400 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นางกัญญารัตน์. บุญเอื้อ (ภรรยา นายอำนาจ บุญเอื้อ) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ วันที่ 8 ก.พ. 63  ณ บ้านเลขที่ 222/125 ม.15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา  จว.น.ม.  โดย ผบ.บชร.2 ได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจ ซึ่งนางกัญญารัตน์ฯ ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ รู้สึกดีใจ พึงพอใจ และขอขอบคุณหน่วยที่เป็นกำลังใจ รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือตลอดมา


ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา กองบัญชาการช่วยรบที่ 2  โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้จัดกำลังพลของหน่วยดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านของนางกัญญารัตน์ฯ จนเสร็จเรียบร้อย และ กองทัพภาคที่ 2 รับการบรรจุเป็นข้าราชการ บรรจุที่ มณฑลทหารบกที่ 21

กองทัพบก ได้มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 2 ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  โดยล่าสุด ได้ดำเนินการให้ทายาทเข้ารับราชการทหาร จำนวน 23 ราย และบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงอื่น ๆ อีก 9 ราย พร้อมกันนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้ประสบเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจน ญาติของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับครอบครัว

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *