ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ผู้บัญชาการกองบัญชาช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ในด้านความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

1 Mins read

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ผู้บัญชาการกองบัญชาช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ในด้านความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *