ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 0900 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พบปะและให้โอวาทแก่น้องๆพลทหาร ที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ให้ดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

1 Mins read

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 0900 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พบปะและให้โอวาทแก่น้องๆพลทหาร ที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ให้ดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 และกล่าวขอบคุณน้องๆทหารที่ให้ความร่วมมือในห้วงระยะเวลาที่ประจำการในกองทัพบก ช่วยเหลือพัฒนาหน่วยตลอดมา ขอให้จดจำสิ่งดีดีในชีวิตรับราชการ ตลอดจนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะความมีวินัยและเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมพันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

และทางหน่วยได้จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน 2 คัน เพื่อส่งน้องๆพลทหารที่ปลดประจำการเป็นกองหนุน ส่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกนาย

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *