ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 0930 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “เสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง”

1 Mins read

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 0930 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโครงการ “เสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง” ณ บริเวณพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี (3) กองทัพภาคที่ 2 (ด้านข้างกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2) ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี กำลังพลหน่วยขึ้นตรง หน่วยงานราชการ ประชาชน และเยาวชนจิตอาสา จำนวน 800 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

         กองบัญชาการช่วยรบที่  ได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน การปลูกป่าทดแทน ตลอดจนฟื้นฟูพื้นที่ป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ต่อพสกนิกรชาวไทย

         โดยได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้จากอุทยานแห่งชาติตาดโตนและศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,102 ต้น

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *