ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 0600 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อดำรงความเข้มแข็งด้านสมรรถภาพร่างกาย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทำให้หน่วยมีความพร้อมรบด้านกำลังพลอย่างแท้จริง

1 Mins read

#กองบัญชาการช่วยรบที่2ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ปี 63 เพื่อเสริมสร้างกำลังพลให้ความแข็งแรง รองรับภารกิจด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 0600 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อดำรงความเข้มแข็งด้านสมรรถภาพร่างกาย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทำให้หน่วยมีความพร้อมรบด้านกำลังพลอย่างแท้จริง ซึ่งการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดมีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีดันพื้น 2 นาที สถานีลุกนั่ง 2 นาที และวิ่ง 2 กิโลเมตร

ทั้งนี้กองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายดำรงความเข้มแข็งของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและระบบความคิดให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ต่อไป

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565

1 Mins read
#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก วิทยา สระแกทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2(2) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2565 ณ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *