ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 เวลา 1400 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งในห้วงปัจจุบันอยู่ในห้วงของการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หน่วยได้จัดระยะห่างระหว่างบุคคลในการประชุมฯ เปิดประตู หน้าต่างห้องประชุม และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

1 Mins read

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 เวลา 1400 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งในห้วงปัจจุบันอยู่ในห้วงของการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หน่วยได้จัดระยะห่างระหว่างบุคคลในการประชุมฯ เปิดประตู หน้าต่างห้องประชุม และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

ก่อนเปิดระเบียบวาระการประชุม ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยขึ้นตรง ที่มียอดทหารสมัครใจรับราชการต่ออีก 1 ปี ตามลำดับ (ร้อย.บก.บชร.2 , พัน.สบร.22ฯ และ พัน.สพ.กระสุน 22ฯ) และมอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับ ผบ.หน่วยขึ้นตรงฯ ณ หอประชุมพันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

1 Mins read
กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภาณุพงษ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *