ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 1700 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ศนิภา กาญจนจิตติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 63 ณ วัดป่าสาลวัน

1 Mins read

#กำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่2ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 1700  พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ศนิภา กาญจนจิตติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 63 ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา   วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันสำคัญเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันกระทำการบูชาเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัวของกำลังพลของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกองทัพบก ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำให้กำลังพลเกิดความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจ เพิ่มพูนบุญกุศลให้กับตนเอง มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อนุบาล บชร.2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3

1 Mins read
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย 2565

1 Mins read
” กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565 “ วันที่ 18 ม.ค. 65 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *