เรืองเดช ขันตยาภรณ์

เรืองเดช ขันตยาภรณ์

วันที่ 15 เม.ย.63 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม มว.สห. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ ผบ.บชร.2 ได้เยี่ยมคำนับ ผวจ.ช.ย. เพื่อหารือและประสานงาน กับหน่วยงานของทางจว. ช.ย.

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 พลตรี ภาณุพงษ์ ...

Read more

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 พ.ย. 62 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย จาก ร้อยเอก เป็น พันตรี ได้แก่ พันตรี วิเชียร ชาญชัยศรี ณ ห้องรับรอง บก.บชร.2

วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ,มอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 และแนะนำผู้บังคับบัญชาให้กับทหารใหม่ ณ สนามหน้า บก.บชร.2

สุดยอด เข้มแข็ง วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา...

Read more

11 พ.ย. 62 เวลา 1330 คุณ ศนิภา กาญจนจิตติ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา บชร.2 และคณะแม่บ้าน ร่วมกิจกรรม”โครงการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง” ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา ทภ.2 (SR Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของไทย การปลูกฝังความเป็นไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน โดยการใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เองมาประดิษฐ์กระทง

คณะแม่บ้านบชร2พาเด็กและเยาวชนประดิษฐ์ก...

Read more

วันที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 1600 พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพล บชร.2 และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมกับพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่2ทอดกฐินสาม...

Read more

วันที่ 9 พ.ย. 62 รอง ผบ.บชร.2(2) ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองทัพภาคที่ 2 โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 1300 พ.อ. ฉ...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6