ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒ไม่มีหมวดหมู่

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 (จำนวน 8 อัตรา)

1 Mins read
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ประกาศ บชร.๒บทความประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ อัตรา

1 Mins read
ผู้ที่มาสมัครปฏิบัติ ดังนี้.- 1. ให้ผู้ที่มาสมัครนำใบรับรองแพทย์ มายื่นให้ เจ้าหน้าที่ในวันสมัครด้วย (ให้ใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหาร เท่านั้น) 2. ให้ผู้สมัครเขียนไทม์ไลน์ของตนเองย้อนหลัง 3 วัน ตามแบบฟอร์ม เสร็จแล้ว นำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่มาสมัครด้วย
Read more