ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง

1 Mins read
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง ตามลำดับ เวลา 0900 ตรวจเยี่ยม พัน.ขส.22 บชร.2 เวลา 1100 ตรวจเยี่ยม พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง ตามลำดับ ได้แก่ พัน.สบร.22,พัน.สร.22 และพัน.ซบร.22

1 Mins read
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง ตามลำดับดังนี้ เวลา 0900 ตรวจเยี่ยม พัน.สบร.22 บชร.2 เวลา 1000 ตรวจเยี่ยม พัน.สร.22 บชร.2 เวลา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 เวลา 1000 ผบ.บชร.2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรี ในโครงการ "Army Repaired & Barber Delivery บชร.2"

1 Mins read
ผบ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรี ในโครงการ “Army Repaired & Barber Delivery บชร.2” เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 เวลา 1000 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ “…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นตามแนวทางรับราชการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 1100 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย ดังนี้

1 Mins read
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 1100 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย ดังนี้ เป็นว่าที่ พ.อ. ได้แก่ พ.ท. วิฑูรย์…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 1100 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาตัดผม ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการอบรมในภาคทฤษฎี และสาธิตการตัดผม เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในภาคปฏิบัติอีกด้วย

1 Mins read
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาตัดผม ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการอบรมในภาคทฤษฎี และสาธิตการตัดผม เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในภาคปฏิบัติอีกด้วย เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้กำลังพลไว้ผมสั้นข้างขาว ข้างบนยาวไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร…
Read more