ฝจห.บชร.2

ฝจห.บชร.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหารและป้่ายชื่อชุดฝึก (ป้ายชื่อติดเครื่องแบบฝึก)

เมืองใหม่ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สาย พลาธิการ ประจำปีงบประมาณ2563 ของหน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new-doc-2562-10-18-09.04.36_2562101809...

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new-doc-2562-10-18-15.03.29_2562101815...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8