peck6155 peck6155

peck6155 peck6155

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายสังกัดหน่วยทหาร และป้ายชื่อชุดฝึก (ป้ายชื่อติดเครื่องแบบฝึก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประก...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓)

ประกาศแผน-งานซื้อวัสดุซ่อมฯดาวน์โหลด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อซืื้อวัสดุซ่อมสิ่ง...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓)

ประกาศแผน-งานซื้อวัสดุซ่อมฯดาวน์โหลด

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งานจ้างเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์โดยรถขนส่งบริษัทเอกชน)

แผนงานจ้างเคลื่อนย้ายฯดาวน์โหลด รายละเ...

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก...

Read more
Page 1 of 11 1 2 11