peerapun jankide

peerapun jankide

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่ง เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) ๑ อัตรา

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ปี 63 จำนวน 5 อัตรา

แจ้ง ให้ผู้ที่มีรายชื่อที่มีสิทธิ์เข้า...

Read more
Page 1 of 2 1 2