ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

1 Mins read
“บชร.2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ” . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุนในวันที่ 1 ก.ค. 65 จำนวน 95 นาย ณ…
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ!! กองบัญชาการช่วยรยที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 64 นี้

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย พัน.สบร.22 บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต

1 Mins read
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย พัน.สบร.22 บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 และ รพ.ค่ายสุรนารี (ตามลำดับ) ที่เปิดรับบริจาคโลหิตตาม โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ”…
Read more
ไม่มีหมวดหมู่

บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

1 Mins read
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 เวลา 1500 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานตรวจความพร้อมของ “ชุดกองหนุนตามพันธกิจ” ของหน่วยขึ้นตรง บชร.2 พร้อมรับภารกิจตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก มอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ให้สามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยตามแผนและภารกิจต่อไป
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“บชร.2 ต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 2 (ชตบ.ทบ.2)”

1 Mins read
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 ให้การต้อนรับ พล.ต. นิวัติ พิมพ์สอ หน.ชตบ.ทบ.2 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจและให้คำแนะนำพร้อมรับทราบปัญหาทางการส่งกำลังบำรุงของหน่วย ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรอง บก.บชร.2 โดยจะทำการตรวจหน่วย นขต.บชร.2 ห้วงวันที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมอบรมปฐมนิเทศฯ ผ่านระบบ Zoom “

1 Mins read
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 พ.อ. จักรพันธ์  ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2(1) และ พ.ท.หญิง กมลทิพย์  ขันมั่น  รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.2 ร่วมอบรมปฐมนิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“บชร.2 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ นอกเวลาราชการ”

1 Mins read
เมื่อ 14 ก.พ.64, 1000 พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2 (1) ตรวจการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ หน่วย พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติเป็นชุดเผชิญเหตุเคลื่อนที่เร็ว ในการรักษาความปลอดภัยหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้กำลังพลในชุดได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ เข้าช่วยเหลือ ระงับเหตุ ให้มีความปลอดภัย…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

"บชร.2 ตรวจความพร้อมรับแผนเผชิญเหตุซักซ้อมเหตุอัคคีภัย นอกเวลาราชการ"

1 Mins read
เมื่อ 13 ก.พ.64, 1500 พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2 (1) ตรวจการซักซ้อมแผนอัคคีภัยคลังสป.3 บชร.2 (ระดับ2 :อุบัติเหตุขนาดใหญ่หรือมากกว่า1 จุด) เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอน การประสานงานของชุดเผชิญเหตุอัคคีภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ เข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทันท่วงที
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

"บชร.2 ตรวจความพร้อมกองรักษาการณ์ พร้อมรับแผนเผชิญเหตุ"

1 Mins read
เมื่อ 11 ก.พ.64, 1930 พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2 (1) พร้อมด้วย นายทหารเวรผู้ใหญ่ บชร.2 ได้ทำการตรวจความพร้อมของ กองรักษาการณ์ บชร.2 และ กองรักษาการณ์ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น…
Read more